PROFESJONALIZM

• ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe
• Licencja Ministerstwa Finansów
• ubezpieczenie OC
• licencjonowane oprogramowanie
• dostęp do danych swojej firmy on-line przez przeglądarkę internetową 24 h/dobę

ZYSKAJ

• czas (dojeżdżamy do klienta)
• błyskawiczną wymianę danych pomiędzy naszym biurem a klientem posiadającym konto na iFaktury24.pl
• gwarancję bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu danych i połączenia

OBNIŻ KOSZTY

• konkurencyjne ceny naszych usług
• ograniczysz koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu - jego wyszkolenia, wyposażenia stanowisk pracy itp.)
• darmowy program do fakturowania iFaktury24 z pełnym zakresem funkcjonalności

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych. Tak więc na dokonanie odpowiednich zapisów i sporządzenie deklaracji podatkowych mamy zazwyczaj tylko 15 dni.
Z tego powodu prosimy naszych klientów o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.
W przypadku małych firm odbieramy dokumenty w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku firm większych, staramy się aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco, w okresach dwu tygodniowych lub nawet tygodniowych. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą, mogą również zostać odebrane przez nas.

W praktyce wygląda to w sposób następujący:

• DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy dostarczyć dokumenty do Biura za miesiąc poprzedni,
• DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,
• DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń,
• DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
• DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników,


W większości przypadków spotykamy się z naszymi klientami raz w miesiącu. To zazwyczaj wystarcza do załatwienia wszystkich spraw. W przypadku pytań i wątpliwości zawsze jesteśmy dostępni pod wyznaczonym numerem telefonu.